Stora Fokusrummet (KB.F3.01)_sv

Detta är ett föreläsningsrum som har uppdaterats som ett fokusmiljöutrymme i KBCon. Som sådan anses det inte vara ett ordinarie föreläsningsrum. Bokning måste därför bekräftas av interaktiv lärmiljöansvarig för att hålla rummet så öppet och flexibelt som möjligt. .

bokningar för detta rum som involverar mer än två platser i veckan i mer än två veckor kan kontinuerligt inte slutföras mer än två månader före varje enskild session utan föregående diskussion med interaktiv lärmiljöfacilitatorn. Detta kallas ”KB.F3.01 2-2-2 Policy” (Läs mera om…)

Utrustningen ägs av University Services, men rymdteknik stöds av KBC-personal.  Titta på bokningar.

Rum detaljer

capacitet (bokning) 40
(boka med TimeEdit)
​HD projektion ja
(MS Surface Hub)
föreläsningsinspelning (Cattura) och
streaming (UmU Play)
ja
(Rum kamera)
pekskärm med stationär dator ja
(MS SurfaceHub)
rörliga möbler


​ja

Instructions for AV system

Gå till ’Equipment Training and Instructions’ page (Engelska)


TimeEdit Schema

Att boka, gå till  ’Beställning Av Interaktiv lärmiljö’ och hitta för ’KBC_Seminarierummet (KBF301) (förfrågan)’.

Obs!  titta på bokning policy.  Kontakta facilitatoren om ni har frågor och bekymmer.