Common ground

  • Birgitta Bernspång, vice dekan för utbildning, berättar om fokusmiljön.
    Foto: Hans Karlsson

  • Ett antal storbildskärmar kan användas på många sätt – exempelvis för gruppdiskussioner och presentationer av olika slag.
    Foto: Hans Karlsson

  • Birgitta Bernspång, vice dekan för utbildning vid Medicinska fakulteten, Hans Adolfsson, rektor, och Anders Fällström, prorektor, inviger den interaktiva fokusmiljön Common Ground.
    Foto: Hans Karlsson

Common ground består av en stor miljö med tryckkänsliga skärmar i anslutning till Betula och Medicinska biblioteket. Det finns ett seminarierum med ytterligare tryckkänsliga skärmar och ett stort bord med plats för 8 personer.

2017 invigdes Common Ground, en av universitetets interaktiva lärmiljöer, ritad av arkitekten Ellen Skånberg. Den ska vara en plats för möten som kan ge upphov till konstruktiva diskussioner och nya idéer. Här kan hållas seminarier, forskningspresentationer eller presentationer på de interaktiva skärmarna.

Facilitatorer Common Ground:

Magnus Johansson (bokningar, support)

Anna Fahlgren (verksamhetsfrågor)

Hitta till Common Ground

Common ground finns utanför Hörsal Betula och medicinska biblioteket, byggnad 6M på NUS.

Boka Common Ground

Common ground bokas i TimeEdit under valet ”Beställning av interaktiv lärmiljö”. Skicka även ett mejl till en facilitator där du beskriver vad bokningen gäller.

De som saknar tillgång till TimeEdit kan skicka mejl till en facilitator.